NoteBLOG – Proč je v územním plánu uspěchaný nový obchvat?

Proč je v územním plánu uspěchaný nový obchvat? (13.09.2010)

Lhůta pro poslední připomínky k ÚP se zkrátila na pouhý týden. Obávám se ale, že málokdo se na kompletní zveřejněné podklady navrhovaného ÚP skutečně podíval. Je na něm totiž jedna zcela zásadní změna, a tou je zcela nový obchvat Chotěboře. Troufám si tvrdit, že např. hojně diskutovaný „problém“ nového domu v Houbově ulici je proti novému obchvatu řádově nevýznamný a možná dokonce posloužil i jako jakási emocionální kouřová clona. Tím nechci vůbec problém záměru stavby v Houbově ulici bagatelizovat, spíše poukázat na důležitost a vážnost rozhodnutí, o kterém bude zastupitelstvo za týden hlasovat. Co mě k tomuto názoru vede?

Prohlédl jsem si plány nového ÚP a obchvat je to první, co mě padlo do oka. Jako bývalý zastupitel znám několik desetiletí starý plánovaný průtah městem Chotěboři, který byl samozřejmou součástí územního plánu, který uzavíral veškeré dotčené pozemky pro jakoukoliv stavební činnost. Jako první mě napadla otázka – PROČ najednou zcela nový obchvat, když navíc je návrh nového ÚP minimálně zveřejněn a veřejně diskutován. Měl jsem tu možnost hovořit dnes s Ing. Kolmašem, autorem studie nového obchvatu a dlouholetým zkušeným projektantem dopravních staveb všeho druhu. Dozvěděl jsem se velice zajímavé a závažné informace, o kterých jsem – stejně jako on - přesvědčen, že musí být ihned zveřejněny a rozšířeny.

Neznám důvody, které vedly k rozhodnutí nového obchvatu. Okolnosti jeho vzniku a – dá se říci – překotného začlenění do návrhu ÚP ale nejsou zcela standardní. Studie byla totiž zadána až letos v červnu. Pan Ing. Kolmaš vypracoval dvě varianty obchvatu s tím, že první vede městem předepsaným koridorem a druhá opisuje hladší oblouk a vede převážně zcela mimo zastavěná území. Realizace kterékoliv varianty by momentálně stála kolem 300 mil. Kč. I když autor studie doporučil z několika důvodů variantu č.2, v ÚP je začleněna varianta č.1. Autor studie ale v textové části upozornil, že je nezbytné nechat zpracovat tzv. dopravní model, který by ověřil dopravní funkčnost plánovaného obchvatu a jeho opodstatněnost. Podle pravidelných dopravních výzkumů počtu vozidel, které projíždějí jednotlivými úseky hlavních chotěbořských průjezdových komunikací, je totiž zřejmé, že většina vozidel, které projíždějí Chotěboři, v Chotěboři taky zastavuje, tedy jede z- nebo do Chotěboře. Chotěboř je tedy více cílovým či výjezdovým místem, než pouze průjezdným městem. Bez tohoto modelu je tedy zhodnocení obchvatu i jeho míry přínosu k řešení současné dopravní situace značně problematické. Varianta 1 obchvatu je tedy v návrhu ÚP zahrnuta bez jakéhokoliv dalšího zkoumání její kvality a bez ověření dopravním modelem. To by ale nebylo podle mého názoru to nejhorší.

Nikdo nezná všechny zákony, a asi jen velmi málo osob zná například stavební zákon. Stavební zákon č.183 z roku 2006 v paragrafu 101 hovoří mimo jiné o tom, že jakmile je určitý pozemek územním plánem určený k veřejně prospěšné stavbě, katastrální úřad vyznačí do všech těchto pozemků předkupní právo města za „cenu obvyklou“. Já dodávám - bez jakéhokoliv souhlasu či vědomí vlastníka. Vlastník není dopředu nijak upozorněn, že přes jeho pozemek (možná někdy za 30 let) povede obchvat a tím pádem jej nemůže prodat, respektive musí jej v případě záměru prodeje nabídnout jako prvnímu městu za cenu „obvyklou“. Pokud tedy laskavý čtenář vlastní nějaký pozemek okolo Chotěboře a má s ním nějaký bohulibý úmysl, je možné, že jej nebude moci realizovat, neboť jej projektanti ÚP zabrali plánovaným obchvatem. To by ale pořád nebylo to úplně nejhorší, neboť kdyby musel projektant předem přesvědčovat každého vlastníka, asi by nikdy žádný projekt nevznikl. Za zásadně špatné ovšem pokládám fakt, že vlastníci těchto pozemků se o záboru svých pozemků vůbec nedozvědí, a nemohou tak včas podat k územnímu plánu relevantní a oficiální námitku. Tedy – pokud zrovna nemají co na práci a každý měsíc nezkoumají úřední desku městského úřadu, zda tam není náhodou vyvěšen nějaký projekt ÚP, který zabírá jeho pozemek na nějakou veřejně prospěšnou stavbu, třeba silnici. V současné době je ale situace ještě o něco složitější.

Nově plánovaný obchvat vede totiž z velké části po polích a dalších pozemcích, které katastrální úřad dosud nemá zanesené na jednotlivých listech vlastnictví. Tento „nedoraz“ se má údajně napravit (s nějakou externí spoluprací) až zhruba v květnu roku 2012, tedy za více než rok a půl. Co to znamená v praxi? U velké části pozemků pod plánovaným obchvatem se tak vůbec nedozvíte, že někomu (třeba Vám) patří. I kdyby tedy nakrásně chtěl úřad informovat obchvatem dotčené vlastníky, neví kteří to jsou. Že to není možné? Ale je! Za týden rozhodne zastupitelstvo o novém ÚP a rázem se do všech dotčených pozemků zanese předkupní právo města. A Vám možná za dva roky přijde vyrozumění, že vlastníte nějaký kus pole za Chotěboři, ale bohužel na něj má předkupní právo město Chotěboř, protože na něj naplánovalo silnici. Bez vašeho vědomí neřku-li souhlasu samozřejmě. Vítejte v legislativní džungli České republiky!

Zbývá odpověď na otázku v titulku. Neznám ji a nezná ji ani pan Ing. Kolmaš. Mohu si pouze dovolit spekulovat proč právě teď, bez kvalitního dopravního modelu a tak nahonem zcela nový obchvat, když se zastavují dopravní stavby daleko větší důležitosti. Kdy je zcela jasné, že příštích 20 let takováto stavba zcela určitě nevznikne. Může za tím být snaha dokončit schválení ÚP do konce volebního období (z nejrůznějších důvodů) či předvolební důvody, ale ve hře může být i faktor dosud nezaknihovaných vlastnictví většiny dotčených pozemků. NĚKDO například už může vědět, KDO uvedené pozemky skutečně vlastní, a … Nebo je důvodem právě ta současná (a dočasná) „bezbolestnost“, kdy skutečný vlastník se o tomto předkupním břemenu dozví až za několik let, kdy už se bude možné jaksi lépe odvolat na to, že„to rozhodli tam nahoře“ nebo „ti minulí“, atd.. Důvodů bychom mohli vyspekulovat asi víc.

Důvod, proč jsem svůj čas věnoval na napsání tohoto článku (i když nevlastním v okolí Chotěboři zcela určitě žádný pozemek) je ten, že podle mého názoru případné kladné rozhodnutí zastupitelstva o zveřejněném návrhu ÚP je z výše uvedených důvodů minimálně uspěchané a morálně nefér. Myslím si, že občané mají právo být včas informování o omezení práv ke svému majetku, aby se mohli ozvat, a zaslouží si kvalitní řešení neutěšené dopravní situace. Narážím tím například na křižovatku na HB - tzv. „Škardovu soutěsku“ z roku 2005, která prokazatelně odporuje závazné vyhlášce o stavbě křižovatek v několika bodech, a která mohla být daleko bezpečnější nebo mohla být například kruhovým objezdem. Ale o tom více až příště, téma ÚP je žhavé a daleko důležitější.

Komentáře

1. komentář napsal(a) jan dne 14.09.2010 v 13:39

88.101.139.64

Teprve k pozemku určenému územním nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu se vztahuje předkupní právo (§ 101 odst. 1 SZ). Obsahuje-li územní plán vymezení veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva musí územní plán obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků, katastrální území a v čí prospěch je předkupní právo zřizováno.Toto v ÚP Chotěboře není, žádná čísla pozemků.Na pozemky které nejsou zapsány na listu vl. nelze zapsat předkupní právo (kam by jste ho zapsal???)

2. komentář napsal(a) F. Stratil dne 16.09.2010 v 22:24

90.177.17.166

Dovoluji si doplnit:Kde (v jakém katastrálním území a na jakém pozemku dle katastru nemovitostí) se nalézá konkrétní veřejně prospěšná stavba lze zjistit z výkresu veřejně prospěšných staveb, neboť je tam parcelní kresba i čísla. U velkých pozemků mimo zastavěné území je v katastru nemovitostí často uveden údaj, že není zapsán na listu vlastnictví. To však neznamená, že konkrétní místo nemá nikdo zapsáno. Dílčí louky, pastviny a políčka jsou většinou k nalezení ve zjednodušené evidenci a zobrazena v mapě pozemkového katastru. A jsou zapsána na konkrétním listu vlastnictví. Tedy předkupní právo je kam zapsat, jen je pracnější identifikace oněch dotčených pozemků. Jak taková mapa pozemkového katastru vypadá lze shlédnout na mapovém portále Českého úřadu zeměměřického a kartografického (ČÚZK) nebo třeba i na www.chotebor.cz v sekci Mapy GIS, kde je třeba ale připojit přes tlačítko „plus“ příslušnou mapovou vrstvu a přiblížit se alespoň do měřítka, kdy už se zobrazuje, tj. asi 1:3750 nebo blíže. Pokud vás zajímá několik pozemků, tak si lze i třebas jen vytisknout kousek z zveřejněného výkresu návrhu územního plánu bez změny velikosti a odměřit si vzdálenosti a porovnat je pak s umístěním pozemků v mapě pozemkového katastru. Mapový server umožňuje poměrně komfortní měření a dokonce i skicování. Katastrální úřad je samozřejmě vybaven pro identifikaci pozemků daleko lépe.

3. komentář napsal(a) F. Stratil dne 16.09.2010 v 22:26

90.177.17.166

překlep - jedná se o Český úřad zeměměřický a katastrální

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete